Delfínoterapia

 
 
 

Delfínoterapia

Čo je to delfínoterapia? Prečo delfín ako terapeut? A aký význam to má pre pacienta? To sú otázky, ktoré sa laikovi, ale aj rodičovi, ktorý z nejakého dôvodu hľadá rôzne terapie pre svojho blízkeho - väčšinou dieťa, vynoria pri tejto terapii.

Je jasné, že v role terapeuta je delfín, tak ako pri iných terapiách býva kôň, pes či mačka. Delfínoterapiu však nenájde zväčša pacient v mieste svojho bydliska, ale musí za ňou vycestovať.

Delfína bežne v živote nestretnete, možno niektorí z Vás mali možnosť počas dovolenky vidieť delfína v nejakom delfináriu alebo videli delfíniu show.

Vieme, že delfíny majú značný vplyv na človeka, čo sa dá pozorovať nielen na bunkovej úrovni, ale aj na úrovni emócií a celkového duševného zdravia. Tieto informácie boli zhromaždené v priebehu mnohých rokov vedeckého výskumu, ktorý študoval rôzne reakcie ľudí na liečbu delfínov.

Začiatky delfínoterapie siahajú do roku 1950 do Ameriky, k vedcovi a lekárovi Johnovy Lillymu. V 70.rokoch sa rozšírila a vedci začali pozorovať interakcie medzi delfínmi a deťmi s neurologickými poruchami.

Delfínoterapia je iná tým, že delfín pôsobí na svojho pacienta dvojakým spôsobom, fyzickým kontaktom a ultrazvukom - vysokofrekvenčný zvuk, ktorý ľudské ucho nezachytí. Ultrazvuk slúži delfínovi ako echolokátor pri orientácií, vďaka tomu vie zisť tvar, vzdialenosť, ale aj hustotu predmetov. Čo je zaujímavé, že aj na veľké vzdialenosti.

Preto terapia delfínom, čiže delfínoterapia je jedinčená nielen krásnym defínom - cicavcom, ale aj bio-fyzikálnou metódou, čiže ultrazvukom.

Účinok liečby delfínmi je rozdelený na fyziologické a psychologické mechanizmy.
Fyziologické mechanizmy liečby delfínmi: ultrazvukový efekt delfína, reflexné účinky, vibro-akustický efekt, hydromasáž.

Analýza encefalogramu pacienta pred a po liečbe delfínmi odhaľuje rastúci počet endorfínov, ktoré produkuje ultrazvukový efekt delfínov. Vytvára relaxačný efekt, podporuje abstraktné myslenie a schopnosť učiť sa a produkuje upokojujúci a bolestivý upokojujúci účinok. Okrem toho ultrazvuk generuje prítok sodíka a vápnika, ktorý sa prejavuje aj v účinku na zmiernenie bolesti.

Reflexný účinok delfína na ľudí vzniká tým, že delfín dotýka biologicky aktívnych bodov na ramenách a nohách svojou kožou - telom, stimuluje reflexogénne zóny nervového systému, čím poskytuje podporu systémom sebareflexie.

Keď delfín vyžaruje ultrazvukové oscilácie a zvuky v rozsahu sluchu, mikro-vibrácie prenikajú do tkanív a vytvárajú tak vibro-akustický efekt. Čo nielen zvyšuje tok krvi a lymfatický prietok, ale tiež pomáha zlepšovať bunkové prostredie.

Ďalším efektom liečby delfínov je hydromasáž vnútorných orgánov a pokožky. Pri pohybe delfíny vytvárajú oblasti turbulencie: viacsmerové toky vody modulované zvieraťami.

Vodné prostredie zmierňuje tlak na kĺby a súčasne vytvára optimálne podmienky pre tréning svalov v prípade pohybových porúch.

Normalizácia emocionálneho zdravia človeka je dôležitým aspektom liečby delfínov. Kontakt s delfínmi má silný psychoterapeutický a psycho-nápravný význam. Preto sa rozlišujú mechanizmy psychologickej činnosti.

Komunikácia a hranie : deflín je priateľský a javí záujem o dieťa. Pomáha deťom s psycho-neurologickými ochoreniami, vývojovými poruchami alebo rôznymi duševnými traumami, nadviazať pozitívny kontakt s ostatnými. Pre dieťa táto forma neverbálnej komunikácie robí interakciu prirodzeným spôsobom.

Silná emocionálna stránka komunikácie s delfínom pomáha zvýšiť aktivitu, zlepšiť náladu a celkový stav pacientov. Podnecuje tiež vývoj psychomotorickej sféry a kognitívnych procesov, pomáha deťom zvládnuť úlohy rýchlejšie a efektívnejšie.

Psychoterapeut vyberá individuálny komplex cvičení a využíva metódy správania, hry, telesnej orientácie a umeleckej terapie. Vodná časť terapie, ktorá sa spája s delfínom a výkon určitých motorických úloh pomáha dieťaťu lepšie spoznať svoje vlastné telo, zlepšuje orientáciu v priestore a vytvára senzorimotorovú korekciu.

Pozitívne emócie z komunikácie s delfínom pomáhajú výrazne stimulovať duševný, rečový a telesný vývoj detí.
 

MUDr.Kristína Dugasová

 
 
 
Bezpečná okamžitá platba kartou cez BARION
barion-card-payment-mark-2017-300px.png
 
 

Tu darujte Martinke ľubovoľnú sumu.

Vás email slúži len na účel potvrdenia príspevku.