O nás

 
 
 

O nás

Sme občianske združenie OZ Martinka, ktoré vzniklo na pomoc telesne a inak postihnutým deťom a ich rodinám, ktoré bolo založené v dec.2015.

Našou činnosťou chceme prispieť:

- k zlepšeniu zdravotnéo stavu detí a pomáať ich rodinám v nepriaznivej situácií

- získavanie finančných príspevkov pre telsne postihnuté deti a ich rodiny v nepriaznivej situácií

- organizovanie a úhrada nákladov rehabilitačnej starostlovosti, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami

- organizovanie a úhrada liečbných nákladov v tuzemsku i zahraničí, nad rámec hradených zdravotnými poisťovňami

- pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre zdravone postihnuté deti

- finančná pomoc rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi

- ďalšia činnosť na podnet členov OZ

Riaditeľ OZ:

Mgr. Bc. Zdenko Dugas, MHA

Koordinátor pre projekty:

MUDr.Kristína Dugasová

Telefón: 0911 164 624

email: ozmartinka1@gmail.com

 

 
 
 
Bezpečná okamžitá platba kartou cez BARION
barion-card-payment-mark-2017-300px.png
 
 

Tu darujte Martinke ľubovoľnú sumu.

Vás email slúži len na účel potvrdenia príspevku.