Rehabilitácie v Adeli

 
 
 

Rehabilitácie v Adeli

Keď začnem rozprávať o Martinke a zaznie veta, že chodíme do Adeli, často krát sa stane, že ľudia sa pýtajú, čo je to Adeli? Takto znela aj moja otázka na vstupnom logopedickom sedí v ASOBI. Potom sme si zistili, čo je Adeli, podarilo sa nám zohnať prvé eurá na pobyt a začal kolotoč...

Takže čo je Adeli? Adeli Medical Center v Piešťanoch je špeciálne medzinárodné neurorehabilitačné centrum, ktoré bolo založené v r. 2004.

,,ADELI Medical Center v Piešťanoch je plne vybavené všetkými dostupnými prostriedkami modernej neurorehabilitácie. Okrem toho tu využívajú aj výsledky vedeckého výskumu v oblasti neurológie, a to najmä v oblasti aktivácie proprioceptívneho systému. Oddelenie hyperbarickej oxygenoterapie dopĺňa spektrum činnosti rehabilitačného centra. Ako jeden z mála inštitútov v Európe sa ADELI centrum špecializuje na pediatrickú neurorehabilitáciu.“

Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Franz GerstenbrandVedecký supervízor Adeli Medical Center
 
 Jednoducho povedané, Adeli je špičkové centrum, ktoré dosahuje výsledky. Pacient svoj dvojtýždňový pobyt začína vstupným vyšetrením, každý deň mu terapia začína krio/termo - kladie sa pred cvičením ľadový obklad na 2 min. a náledne 18 min. teplý na nohy, kvôli uvoľeniu šliach. Následne má pacient 2 hodinové individuálne cvičenie v ADELI obleku, v ktorom má individuálnu terapiu podľa potrieb - rozvička, spevňovanie svalstva, nácvik fyziologickéh štvornožkovanie, nácvik fyziologickej chôdze, .....terapeuti dbajú na to, aby pacienta naučili všetky pohyby robiť fyziologicky miesto pôvodnej patológie..či prípadne úplne od znovu učia pohyb, ktorý pacient predým vôbec nevedel. Pri cvičení sa využíva proprioceptívna stimulácia. 
 
Propriocepcia je schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou. Je stálym tokom informácií z tela k mozgu.

Mozog nepretržite prijíma a ukladá tieto informácie, a tým sa učí správne používať sily tela pri každom pohybe – či už pri vstávaní, chodení, jedení, siahaní po predmetoch, hovorení atď. Deje sa to vo forme neustálych spätných hlásení prostredníctvom tzv. aferentných impulzov. Početné senzory v nervovom systéme (proprioceptory) neustále a detailne oznamujú mozgu, čo sa práve odohráva v tele. Pri riadení pohybov sa uplatňujú najmä svalové vretienka, ktorých podráždenie spúšťa  monosynaptický proprioceptívny reflex. Tento zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní rovnováhy, ako aj pri sprostredkovaní reflexnej kontrakcie, ktorá čiastočne kompenzuje pôsobenie vonkajších síl (napr. pri zlom našliapnutí).

Propriocepcia je nevyhnutná pre správnu koordináciu pohybu, registráciu zmeny polohy tela, svalové napätia a priebeh niektorých reflexov. Proprioceptívne informácie sú spolu so zrakovým, sluchovým a vestibulárnym vnemom dôležité pre riadenie reflexných, ale aj vôľových pohybov a ich správne fungovanie je predpokladom koordinačných schopností.

Dlhodobá nečinnosť, napr. po úrazoch, ale i obmedzenie pohybovej aktivity vedie k zhoršeniu proprioceptívnych  funkcií a sprostredkovane i koordinačných schopností. Keď mozog vysiela pre poškodenie v centrálnom nervovom systéme nesprávne signály telu, tak sa to navonok prejavuje v nedostatočnej kontrole nad telom, v poruchách pohybu a niekedy aj reči. Nervový systém spätne oznamuje neustále nesprávne informácie mozgu, ktorý sa opäť snaží učiť zo skreslených signálov. V odbornom jazyku sa tieto signály nazývajú patologické propriocepcie. Pri cvičení sú traja terapeuti.

Nasleduje 45 minútová masáž. Po masáži individuálne terapie: biolampa/ magnet/laser, logopédia, manuálna terapia, senzomotorické cvičenie,...iné ako spider za príplatok. V prípade, že pacient nemá zdravotnú kontraindikáciu môže si miesto kyslíkovej terapie priplatiť HBO, čiže hyperbarická komora Oxymed, moderná 14-miesta hyperbarická komora od firmy Haux. Umožňuje pacientom absolvovať terapeutickú metódu – hyperbarickú oxygenoterapiu, pri ktorej vdychujú 100% kyslík v prostredí s vyšším tlakom, ako je atmosférický tlak.

Vzduch obsahuje 21% kyslíka a 78% dusíka. Pri hyperbarickej oxygenoterapii sa vdychovaná koncentrácia kyslíka blíži k 100%, teda je 5-krát vyššia ako vo vzduchu, ktorý bežne dýchame. Pracovný tlak v hyperbarickej komore je pritom 2,5 – 3 násobne vyšší ako tlak atmosférický  (tlak je rovnaký ako v hĺbke 12 metrov pod hladinou vody).

Pri týchto zmenách telo dokáže prijať až 15-krát viac kyslíka ako pri normálnom atmosférickom tlaku.

Pacienti vdychujú 100% kyslík cez tvárové masky a pre deti sú k dispozícii certifikované helmy. Hyperbarický kyslík sa dokáže dostať k takzvaným spiacim bunkám  v mozgu a v nervovom tkanive a postupne zobudí ich metabolizmus. Účinok tejto terapie spočíva v tom, že stimuluje DNA v každej bunke, podporuje rast nového tkaniva, vytláča škodlivé kyslíkové radikály, zmierňuje a lieči zápaly (napríklad rany, preležaniny, zápal kostí), stimuluje latentné neuróny a zlepšuje prietok krvi v mozgu a metabolizmus glukózy.

Hyperbarická oxygenoterapia je terapiou bezbolestnou, neinvazívnou a pri dôkladnej, individuálnej a kvalifikovanej lekárskej starostlivosti pred i počas terapie je aj absolútne bezpečná. Počas 60 až 120 minútových sedení v hyperbarickej kyslíkovej komore je na želanie možno spríjemniť pobyt audio a videonahrávkami.

Cena 2 týždňového pobytu v Adeli (bez príplatkových terapiíí a HBO - hyperbarickej komory, bez ubytovania a stravy, či nafty) je 3078 eur.

Kristína Dugasová

 
 
 
 
Bezpečná okamžitá platba kartou cez BARION
barion-card-payment-mark-2017-300px.png
 
 

Tu darujte Martinke ľubovoľnú sumu.

Vás email slúži len na účel potvrdenia príspevku.