Postup na poukázanie 2% z daní

 
 
 

Postup na poukázanie 2% z daní

PRE MARTINKU DUGASOVÚ

Údaje o prijímateľovi (OZ Martinka) 2% alebo 3%, ktoré budú pre Marinku Dugasovú

Názov: OZ Martinka

Forma: Občianske združenie

Adresa: Švabinského 1, 85101 Bratislava

IČO: 50101838

2% alebo 3% z daní môžu poskytnúť 2 skupiny osôb

  1. SKUPINA: zamestnanci ( osoby , za ktoré robí ročné zúčtovanie firma, v ktorej pracuje)
  2. SKUPINA : právnické osoby (firmy), fyzické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami (napr.živnostníci)

Ak chcete darovať 3% z daní potrebujete potvrdenie o odpracovaných dobrovolníckých hodinách, kontaktujte nás: kristinadugasova@gmail.com, ozmartinka1@gmail.com alebo 0911164624

NÁVOD pre 1.skupinu (zamestnanci)

  1. Zamestnanec si vypýta od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane“
  2. Zamestnanec vyplní tlačivo „Vyhlásenie“
  3. Zamestnanec urobí kópie OBOCH dokladov (Vyhlásenia a Potvrdenia)
  4. Zamestnanec originály zašle na daňový úrad do 30.4.2020 (prípadne nám do OZ Martinka a mi to odovzdáme na daňový úrad naraz)
  5. Kópie dokladov z daňového priznania je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do OZ Martinka

Za zdaňovacie obdobie 2019 má tlačivo predpísanú štruktúrovanú formu. Žiadne iné vyhlásenia daňový úrad nebude akceptovať, preto staré tlačivá resp. vyhlásenia nie je možné použiť.

NÁVOD pre 2.skupinu ( čiže firmy či živnostníkov)   

1.Darca vyplní údaje o prijímateľovi do svojho daňového priznania.

2.Darca urobí kópiu tej strany daňového priznania, v ktorej vyplňoval údaje o prijímateľovi a výške sumy.

3. Kópiu strany z daňového priznania je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do OZ Martinka

Za zdaňovacie obdobie 2019 má tlačivo predpísanú štruktúrovanú formu. Žiadne iné vyhlásenia daňový úrad nebude akceptovať, preto staré tlačivá resp. vyhlásenia nie je možné použiť.

Kópie potrebných dokladov doručte čo najskôr do OZ Martinka:

– poštou na adresu: OZ Martinka, Švabinského 1, 85101 Bratislava  alebo emailom na adresu: kristinadugasova@gmail.com, ozmartinka1@gmail.com alebo osobne Kristíne Dugasovej či Zdenkovi Dugasovi

Financie získané z 2% alebo 3% z daní cez OZ Martinka  sa dajú použiť výlučne Martinkinu liečbu a rehabilitácie:

- delfínoterapiu v Oddese, Ukrajina - pokroky v reči

- rehabilitačné cvičenie v Svetielku

- rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre

- ubytovanie a stravu počas liečebného pobytu v ADELI Medical Centre

- na hyperbarickú komoru v centre Oxymed, ak to zdravotný stav umožňuje

-  rehabilitačný pobyt v Šoproni

- na lodopédiu v centre ASOBI

- hipoterapiu, akupunktúru či iné terapie

Financie podľa zákona o dani z príjmu musia byť vyčerpané do 31.12.2021.

Občianske združenie OZ Martinka si nenecháva žiadne percento zo získaných financií a 100% všetkých správne dokladovaných finančných prostriedkov poskytuje na preplatenie rehabilitácie.

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % alebo 3% z daní: kristinadugasova@gmail.com, ozmartinka1@gmail.com , t.č.: 0911 164 624

Potrebné dokumenty si stiahnete na tomto linku

Ďakujeme

OZ Martinka

 

 
 
 
Bezpečná okamžitá platba kartou cez BARION
barion-card-payment-mark-2017-300px.png
 
 

Tu darujte Martinke ľubovoľnú sumu.

Vás email slúži len na účel potvrdenia príspevku.